30 November 2008

De naam is Backens, Frank Backens


Beste Reclamewereld,

U bent luid en schreeuwerig. U begrijpt geen snars meer van wat ik denk. U verdrinkt in uzelf maar pretendeert nog te kunnen zwemmen. U bent saai en valt in herhaling.

U krijgt zelfs niet langer respect van mij.

En nu?
U heeft mij nodig. U verlangt zelfs al naar mij. U mist de aandacht van een jonge snaak die u nu straal negeert. U mist de blik van die maagdelijk blauwe oogjes die blind geboren werden.

U sterft nu. Je ontwaakt onzacht uit je winterslaap waar je al 10 jaar te lang in rondwentelt. Je vindt het helemaal niet erg dat ik deze e-mail opzettelijk 5 minuten na het verstrijken van de deadline (*) verstuurde. Jij bent een deel van mij, ik deel de lakens uit en ga nu slapen.

Mezelf verkopen hoeft niet meer. Ik zie er verdomd goed uit.

Hoogachtend,
Backens Frank


(*) PS: ervan uitgaande dat onwrikbare deadlines genadeloos vastgepind blijven op de aanvankelijk voorziene datum.Ik ben bereikbaar op 0474 62 66 98 of dit e-mailadres frank.backens@gmail.com

No comments:

Post a Comment