22 March 2007

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

I found a superb article on my deficit which i "suffer", for those who don't speak dutch. ADD is found to have some advantages for managers, designers and journalists. to read the whole article take a quick dutch course here.


Psychologie: ADHD is een troef

20/03/2007 09:00 gevonden op DeStandaard

De ontwikkelingsstoornis ADHD haalt vooral de media in de vorm van hyperactieve, onuitstaanbare kindertjes in programma's als de Supernanny. Maar er is ook een andere kant aan de medaille. De kenmerken van ADHD kunnen een ticket zijn naar de top.

"Je vindt opvallend veel ADHD'ers terug onder managers, in de journalistiek en in de grafische sector," zegt Hermien De Backer in het aprilnummer van Bodytalk.

Ze legt uit waarom mensen met ADHD het vaak wel ver schoppen. "Ze stellen wel vaak dingen uit, maar als ze geconfronteerd worden met druk, bijvoorbeeld door een tijdslimiet, kunnen ze op zeer weinig tijd bergen werk verzetten. Sommigen hebben ook nog eens weinig slaap nodig, waardoor ze nog meer gedaan krijgen op een dag." Bovendien zijn ze vaak erg gedreven, ze worden snel enthousiast. En enthousiasme werkt aanstekelijk. "Een aantrekkelijke eigenschap in leidinggevende functies", zegt De Backer. "Of ze dat enthousiasme lang volhouden, is alweer een andere kwestie, maar de trein is intussen wel vertrokken. Ze denken overwegend positief en storten zich onbevooroordeeld in een nieuw avontuur."

"Nog een troef van ADHD'ers is hun snelle en creatieve manier van denken. Ze hebben massa's ideeën. Vandaar ook dat velen van hen in een creatief beroep terechtkomen, zoals graficus of journalist." Langs de andere kant zijn ze dan wel bijzonder impulsief. "Maar voor een manager kan ook dat een voordeel zijn", legt Hermien De Backer uit. "Het maakt hem immers beslissingsvaardig. Terwijl anderen nog zitten te wikken en te wegen, heeft iemand met ADHD de knoop al lang doorgehakt. Ook hun snelheid van denken speelt daarbij een rol."

No comments:

Post a Comment